Unia równości: Komisja proponuje europejską kartę osoby z niepełnosprawnością i kartę parkingową dla osób z niepełnosprawnościami obowiązujące we wszystkich państwach członkowskich
Unia równości: Komisja proponuje europejską kartę osoby z niepełnosprawnością i kartę parkingową dla osób z niepełnosprawnościami obowiązujące we wszystkich państwach członkowskich

Komisja Europejska przedstawiła dziś wniosek ustawodawczy, który ułatwi osobom z niepełnosprawnościami dostęp do prawa do swobodnego przemieszczania się poprzez umożliwienie im, na równych zasadach, d...

Europejskie Dni Dziedzictwa: „Żywe dziedzictwo”, czyli promowanie kulturowych tradycji i umiejętności
Europejskie Dni Dziedzictwa: „Żywe dziedzictwo”, czyli promowanie kulturowych tradycji i umiejętności

Dziś rozpoczynają się Europejskie Dni Dziedzictwa 2023, w ramach których odbędą się dziesiątki tysięcy wydarzeń w 48 uczestniczących krajach. Tegoroczny temat – „Żywe dziedzictwo” – podkreśla bogactwo...

Bezpłatny roaming między UE a Mołdawią coraz bardziej realny*
Bezpłatny roaming między UE a Mołdawią coraz bardziej realny*

Komisja zaproponowała włączenie kwestii roamingu do układu o stowarzyszeniu między UE a Mołdawią. Po przeprowadzeniu niezbędnych procedur Mołdawianie przyjeżdżający do Unii będą mogli korzystać z tele...

Świętuj z nami Europejski Dzień Języków podczas XXVI Dni Europy w Oleśnicy
Świętuj z nami Europejski Dzień Języków podczas XXVI Dni Europy w Oleśnicy

26 września obchodzimy Europejski Dzień Języków. W tym roku będziemy świętować go trochę wcześniej, bo już 9 września podczas trwających w Oleśnicy XXVI Dni Europy! W godz. 14:00-17:00 zapraszamy Was...

NextGenerationEU: Polska składa wniosek o zmianę Planu odbudowy i zwiększania odporności oraz dodanie rozdziału REPowerEU
NextGenerationEU: Polska składa wniosek o zmianę Planu odbudowy i zwiększania odporności oraz dodanie rozdziału REPowerEU

Wczoraj Polska przedłożyła Komisji wniosek o zmianę swojego planu odbudowy i zwiększania odporności, do którego pragnie również dodać rozdział REPowerEU. Rozdział REPowerEU zawiera nowe inwestycje maj...

SAVE THE DATE - Orędzie o stanie Unii 2023 - 13 września godz. 9:00 - transmisja LIVE
SAVE THE DATE - Orędzie o stanie Unii 2023 - 13 września godz. 9:00 - transmisja LIVE

W środę 13 września br. o godz. 9:00 przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen wygłosi w sali posiedzeń plenarnych Parlamentu Europejskiego orędzie o stanie Unii. W dorocznym orędziu o ...

COVID-19: Komisja zatwierdza dostosowaną szczepionkę przeciwko COVID-19 w obliczu jesiennych kampanii szczepień w państwach członkowskich
COVID-19: Komisja zatwierdza dostosowaną szczepionkę przeciwko COVID-19 w obliczu jesiennych kampanii szczepień w państwach członkowskich

Komisja zatwierdziła dziś szczepionkę Comirnaty przeciwko COVID-19, dostosowaną do nowego wariantu wirusa – XBB.1.5, którą opracowała firma BioNTech-Pfizer. Szczepionka oznacza kolejny ważny krok w wa...

Hongkong: Roczne sprawozdanie UE potwierdza dalsze ograniczanie podstawowych wolności
Hongkong: Roczne sprawozdanie UE potwierdza dalsze ograniczanie podstawowych wolności

Komisja Europejska i Wysoki Przedstawiciel przyjęli dziś 25. sprawozdanie roczne dla Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rozwoju sytuacji politycznej i gospodarczej w Specjalnym Regionie Adminis...

Komisja przyjmuje szczegółowe zasady sprawozdawczości dotyczące mechanizmu dostosowywania cen na granicach z uwzględnieniem emisji CO2 w okresie przejściowym
Komisja przyjmuje szczegółowe zasady sprawozdawczości dotyczące mechanizmu dostosowywania cen na granicach z uwzględnieniem emisji CO2 w okresie przejściowym

Komisja Europejska przyjęła dziś zasady regulujące wdrażanie mechanizmu dostosowywania cen na granicach z uwzględnieniem emisji CO2 (CBAM) w okresie przejściowym, który rozpoczyna się 1 października b...

Europejska inicjatywa obywatelska: Komisja podejmuje decyzję o zarejestrowaniu inicjatywy dotyczącej ochrony i rozwoju ukraińskiej kultury i dziedzictwa
Europejska inicjatywa obywatelska: Komisja podejmuje decyzję o zarejestrowaniu inicjatywy dotyczącej ochrony i rozwoju ukraińskiej kultury i dziedzictwa

Komisja Europejska podjęła dziś decyzję o zarejestrowaniu europejskiej inicjatywy obywatelskiej zatytułowanej „Ochrona i rozwój ukraińskiej kultury, edukacji, języka i tradycji w państwach UE”. Organi...