Radosnej Wielkanocy!
Radosnej Wielkanocy!

Zdrowych, radosnych i pogodnych Świąt Wielkanocnych życzy cały zespół EUROPE DIRECT Oleśnica!

Badanie Eurobarometr pokazuje pozytywne postrzeganie sytuacji gospodarczej i jakości życia w regionach UE
Badanie Eurobarometr pokazuje pozytywne postrzeganie sytuacji gospodarczej i jakości życia w regionach UE

Komisja opublikowała dziś wyniki przeprowadzonego na szczeblu regionalnym badania Eurobarometr Flash, które pokazują, że obywatele Unii pozytywnie oceniają sytuację gospodarczą i jakość życia w swoim ...

Komisja proponuje ukierunkowany przegląd wspólnej polityki rolnej w celu wsparcia unijnych rolników
Komisja proponuje ukierunkowany przegląd wspólnej polityki rolnej w celu wsparcia unijnych rolników

Wypełniając swoje zobowiązanie do zmniejszenia obciążeń administracyjnych dla rolników w UE, Komisja Europejska zaproponowała dziś przegląd niektórych przepisów wspólnej polityki rolnej (WPR) w celu w...

Wskazani strażnicy dostępu muszą teraz wywiązywać się z wszystkich obowiązków określonych w akcie o rynkach cyfrowych
Wskazani strażnicy dostępu muszą teraz wywiązywać się z wszystkich obowiązków określonych w akcie o rynkach cyfrowych

Od od 7 marca 2024 r. Apple, Alphabet, Meta, Amazon, Microsoft i ByteDance, czyli sześciu strażników dostępu wskazanych przez Komisję we wrześniu 2023 r., muszą wywiązywać się z wszystkich obowiązków ...

Zadecyduj o swojej przyszłości w UE! 2004-2024-2044
Zadecyduj o swojej przyszłości w UE! 2004-2024-2044

Halo uczniowie szkół ponadpostawowych oraz studenci z województwa dolnośląskiego! Zadecyduj o swojej przyszłości w UE – to hasło przewodnie wydarzenia, do udziału w którym chcemy zaprosić blisko setkę...

Biuro nieczynne w dniach 18-22 marca 2024 r.
Biuro nieczynne w dniach 18-22 marca 2024 r.

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, ze nasze biuro będzie nieczynne w dniach 18-22 marca 2024 r. Za wszelkie niedogodności serdecznie przepraszamy. W tym czasie zachęcamy do kontaktu z infolinią ...

Komisja Europejska zaprasza rolników do udziału w ankiecie internetowej na temat uproszczenia
Komisja Europejska zaprasza rolników do udziału w ankiecie internetowej na temat uproszczenia

Jak zapowiedziano w swoich wnioskach dotyczących zmniejszenia obciążeń spoczywających na barkach rolników, Komisja rozpoczyna dziś ankietę internetową w celu bezpośredniego zebrania opinii rolników w ...

Biuro nieczynne w dniach 11-13 marca 2024 r.
Biuro nieczynne w dniach 11-13 marca 2024 r.

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że w związku z udziałem naszego zespołu w dorocznym spotkaniu polskiej sieci biur EUROPE DIRECT, Team EUROPE DIRECT oraz Centrów Dokumentacji Europejskiej w Lu...

Komisja przyjmuje zmianę w budżecie UE na 2024 r. w rekordowo krótkim czasie, aby umożliwić dalszą realizację priorytetów UE
Komisja przyjmuje zmianę w budżecie UE na 2024 r. w rekordowo krótkim czasie, aby umożliwić dalszą realizację priorytetów UE

Komisja Europejska zaproponowała dziś zmianę w budżecie UE na 2024 r., aby uwzględnić zmiany podjęte w wyniku porozumienia między Parlamentem Europejskim a Radą w sprawie rewizji wieloletnich ram fina...

Wysiłki Polski na rzecz przywrócenia praworządności torują drogę do uzyskania do 137 mld euro z funduszy UE
Wysiłki Polski na rzecz przywrócenia praworządności torują drogę do uzyskania do 137 mld euro z funduszy UE

Komisja Europejska przyjęła dziś dwa akty prawne, które utorują Polsce drogę do uzyskania do 137 mld euro ze środków UE. Akty te odnoszą się do reform w zakresie praworządności, które Polska przyjęła,...