Komisja zatwierdza zmieniony polski plan odbudowy i zwiększania odporności o wartości 59,8 mld euro, wraz z rozdziałem REPowerEU
Komisja zatwierdza zmieniony polski plan odbudowy i zwiększania odporności o wartości 59,8 mld euro, wraz z rozdziałem REPowerEU

Komisja wydała dziś pozytywną ocenę zmienionego polskiego planu odbudowy i zwiększania odporności, który zawiera również rozdział REPowerEU. Plan obejmuje kwotę 59,8 mld euro (34,5 mld euro w pożyczka...

Komisja proponuje nowe środki w zakresie umiejętności i talentów, aby zaradzić krytycznym niedoborom pracowników
Komisja proponuje nowe środki w zakresie umiejętności i talentów, aby zaradzić krytycznym niedoborom pracowników

Komisja przedstawia dziś pakiet dotyczący mobilności umiejętności i talentów – serię nowych inicjatyw mających zwiększyć atrakcyjność Unii Europejskiej dla utalentowanych pracowników spoza Unii oraz u...

Niedobór wykwalifikowanej siły roboczej to poważny problem dla większości MŚP w UE, jak wynika z badania Eurobarometr
Niedobór wykwalifikowanej siły roboczej to poważny problem dla większości MŚP w UE, jak wynika z badania Eurobarometr

Według opublikowanego dziś nowego badania Eurobarometr niedobór wykwalifikowanej siły roboczej to jeden z najpoważniejszych problemów małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) w UE. Problem ten nasilał ...

Akt w sprawie Interoperacyjnej Europy poprawi jakość internetowych usług użyteczności publicznej dla mieszkańców i przedsiębiorstw
Akt w sprawie Interoperacyjnej Europy poprawi jakość internetowych usług użyteczności publicznej dla mieszkańców i przedsiębiorstw

Komisja z zadowoleniem przyjmuje osiągnięte wczoraj wieczorem porozumienie pomiędzy Parlamentem Europejskim a Radą dotyczące aktu w sprawie Interoperacyjnej Europy. Planowane rozporządzenie usprawni i...

Komisja przyjmuje pakiet „rozszerzenie” na 2023 r.
Komisja przyjmuje pakiet „rozszerzenie” na 2023 r.

Komisja przyjmuje pakiet „rozszerzenie” na 2023 r., zaleca rozpoczęcie negocjacji z Ukrainą i Mołdawią, przyznanie Gruzji statusu kraju kandydującego oraz rozpoczęcie negocjacji akcesyjnych z Bośnią i...

Komisja podejmuje decyzję o zarejestrowaniu czterech nowych europejskich inicjatyw obywatelskich
Komisja podejmuje decyzję o zarejestrowaniu czterech nowych europejskich inicjatyw obywatelskich

Komisja Europejska podjęła dziś decyzję o zarejestrowaniu czterech europejskich inicjatyw obywatelskich zatytułowanych: „EU Live Bus Stop Info”, „Trust and Freedom”, „»I'm Going European«: An ECI to C...

Bielsko–Biała, Katowice, Kołobrzeg i Lublin polskimi finalistami konkursu o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury 2029
Bielsko–Biała, Katowice, Kołobrzeg i Lublin polskimi finalistami konkursu o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury 2029

Bielsko–Biała, Katowice, Kołobrzeg i Lublin znalazły się w grupie polskich finalistów konkursu o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury 2029. W wyniku trwających pięć dni obrad zespół niezależnych ekspert...

Granty na informowanie o polityce spójności - DG REGIO zaprasza do składania wniosków do 9 stycznia 2024 r.
Granty na informowanie o polityce spójności - DG REGIO zaprasza do składania wniosków do 9 stycznia 2024 r.

Dyrekcja Generalna ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej (REGIO) Komisji Europejskiej zaprasza do składania wniosków na działania informacyjne na temat polityki spójności i jej pozytywnego wpływu na ży...

Komisja Europejska dofinansuje transgraniczne projekty dziennikarskie skierowane do młodych Europejczyków
Komisja Europejska dofinansuje transgraniczne projekty dziennikarskie skierowane do młodych Europejczyków

Czwarty rok z rzędu Komisja Europejska będzie wspierać produkcję codziennych, dających do myślenia i wiarygodnych treści na temat bieżących wydarzeń z całej Europy, przeznaczonych dla młodych Europejc...

Zapraszenie do udziału w Europejskiej Inicjatywie Obywatelskiej w szkole - konkurs "ImagineEU"
Zapraszenie do udziału w Europejskiej Inicjatywie Obywatelskiej w szkole - konkurs "ImagineEU"

W imieniu Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce serdecznie zapraszamy szkoły średnie do udziału w konkursie „ImagineEU”! Od 16 października do 13 grudnia 2023 r. zespoły uczniów szkół mogą ...