W Europie nie ma miejsca na nienawiść. Komisja i wysoki przedstawiciel wzywają do działania, by zjednoczyć się przeciwko wszelkim formom nienawiści
W Europie nie ma miejsca na nienawiść. Komisja i wysoki przedstawiciel wzywają do działania, by zjednoczyć się przeciwko wszelkim formom nienawiści

Komisja i wysoki przedstawiciel przyjęli dziś komunikat „Europa zjednoczona przeciwko nienawiści”. Jest to apel do wszystkich Europejczyków, aby przeciwstawili się nienawiści i opowiedzieli za toleran...

Nowe zaproszenie do składania wniosków o wartości 7 mln euro ma na celu wspieranie komunikacji na temat polityki spójności i jej pozytywnego wpływu na życie obywateli UE.
Nowe zaproszenie do składania wniosków o wartości 7 mln euro ma na celu wspieranie komunikacji na temat polityki spójności i jej pozytywnego wpływu na życie obywateli UE.

Dyrekcja Generalna ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej (REGIO) Komisji Europejskiej zaprasza do składania wniosków na działania informacyjne na temat polityki spójności i jej pozytywnego wpływu na ży...

W 2022 r. program Erasmus+ umożliwił mobilność ponad 1,2 mln osób uczących się i nauczycieli, jak wynika z nowego sprawozdania
W 2022 r. program Erasmus+ umożliwił mobilność ponad 1,2 mln osób uczących się i nauczycieli, jak wynika z nowego sprawozdania

W ramach Erasmus+, czyli unijnego programu na rzecz kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu, w 2022 r. wsparto około 26 tys. projektów, z których skorzystało ponad 73 tys. organizacji. Z działań w ...

145 mln euro z Europejskiego Korpusu Solidarności na pomoc osobom w potrzebie w 2024 r.
145 mln euro z Europejskiego Korpusu Solidarności na pomoc osobom w potrzebie w 2024 r.

W 2024 r. na działania wolontariackie zostanie przeznaczone znacznie większe wsparcie dzięki nowym możliwościom finansowania uruchomionym dzisiaj przez Komisję. Młode osoby z UE i spoza UE chcące zaan...

Komisja proponuje realizację 166 transgranicznych projektów energetycznych w zakresie unijnego wsparcia w realizacji Europejskiego Zielonego Ładu
Komisja proponuje realizację 166 transgranicznych projektów energetycznych w zakresie unijnego wsparcia w realizacji Europejskiego Zielonego Ładu

Komisja podejmuje dziś kolejny krok na rzecz dostosowania systemu energetycznego UE do wymogów przyszłości, przyjmując pierwszą listę projektów będących przedmiotem wspólnego zainteresowania (PCI) i p...

Komisja wzywa państwa członkowskie do zacieśnienia współpracy w ramach Schengen
Komisja wzywa państwa członkowskie do zacieśnienia współpracy w ramach Schengen

Komisja przyjmuje dziś zalecenie w sprawie ściślejszej współpracy między państwami członkowskimi w strefie Schengen. Towarzyszy mu sprawozdanie z konsultacji, jakie koordynator ds. Schengen przeprowad...

Komisja zatwierdza zmieniony polski plan odbudowy i zwiększania odporności o wartości 59,8 mld euro, wraz z rozdziałem REPowerEU
Komisja zatwierdza zmieniony polski plan odbudowy i zwiększania odporności o wartości 59,8 mld euro, wraz z rozdziałem REPowerEU

Komisja wydała dziś pozytywną ocenę zmienionego polskiego planu odbudowy i zwiększania odporności, który zawiera również rozdział REPowerEU. Plan obejmuje kwotę 59,8 mld euro (34,5 mld euro w pożyczka...

Komisja proponuje nowe środki w zakresie umiejętności i talentów, aby zaradzić krytycznym niedoborom pracowników
Komisja proponuje nowe środki w zakresie umiejętności i talentów, aby zaradzić krytycznym niedoborom pracowników

Komisja przedstawia dziś pakiet dotyczący mobilności umiejętności i talentów – serię nowych inicjatyw mających zwiększyć atrakcyjność Unii Europejskiej dla utalentowanych pracowników spoza Unii oraz u...

Niedobór wykwalifikowanej siły roboczej to poważny problem dla większości MŚP w UE, jak wynika z badania Eurobarometr
Niedobór wykwalifikowanej siły roboczej to poważny problem dla większości MŚP w UE, jak wynika z badania Eurobarometr

Według opublikowanego dziś nowego badania Eurobarometr niedobór wykwalifikowanej siły roboczej to jeden z najpoważniejszych problemów małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) w UE. Problem ten nasilał ...

Akt w sprawie Interoperacyjnej Europy poprawi jakość internetowych usług użyteczności publicznej dla mieszkańców i przedsiębiorstw
Akt w sprawie Interoperacyjnej Europy poprawi jakość internetowych usług użyteczności publicznej dla mieszkańców i przedsiębiorstw

Komisja z zadowoleniem przyjmuje osiągnięte wczoraj wieczorem porozumienie pomiędzy Parlamentem Europejskim a Radą dotyczące aktu w sprawie Interoperacyjnej Europy. Planowane rozporządzenie usprawni i...