Aktualności

Europejski Korpus Solidarności: ponad 142 mln euro na wolontariat na rzecz osób najbardziej potrzebujących

Komisja opublikowała dziś zaproszenie do składania wniosków w ramach Europejskiego Korpusu Solidarności na 2023 r. Europejski Korpus Solidarności to unijny program przeznaczony dla osób młodych, które...

Ogłoszono zaproszenie do składania wniosków w ramach programu Erasmus+ na 2023 r.: dostępne środki to 4,2 mld euro na wspieranie mobilności i współpracy w dziedzinie kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu

Komisja ogłosiła dziś zaproszenie do składania wniosków w ramach programu Erasmus+ na 2023 r. Dzięki rocznemu budżetowi w wysokości 4,2 mld euro zwiększa się wsparcie ze środków programu na rzecz włąc...

Webinarium "Fundusze Europejskie 2021-2027 na Dolnym Śląsku w pigułce"

EUROPE DIRECT Oleśnica wraz z Głównym Punktem Informacyjnym Funduszy Europejskich we Wrocławiu zaprasza na webinarium "Fundusze Europejskie 2021-2027 na Dolnym Śląsku w pigułce", które odbęd...

Komisja proponuje nowy unijny instrument w celu ograniczenia nadmiernego wzrostu cen gazu

Komisja podjęła dziś kolejny krok w odpowiedzi na trwający kryzys energetyczny, proponując mechanizm korekty rynku mający chronić unijne przedsiębiorstwa i gospodarstwa domowe przed epizodami nadmiern...

Europejska inicjatywa obywatelska: Komisja rejestruje nową inicjatywę dotyczącą Europejskiego Dnia pod hasłem „Wszystko, co w naszej mocy”

Komisja Europejska podjęła dziś decyzję o zarejestrowaniu europejskiej inicjatywy obywatelskiej zatytułowanej „Europejski Dzień pod hasłem «Wszystko, co w naszej mocy»”. W nawiązaniu do przemówienia b...

Utworzenie europejskiego obszaru edukacji: Postępy w realizacji celów dotyczących edukacji w całej UE – pozostają wyzwania związane z kwestią równości i niedoborem nauczycieli

Komisja zatwierdziła sprawozdanie z postępów w tworzeniu europejskiego obszaru edukacji. W sprawozdaniu podsumowano dotychczasowe efekty inicjatyw realizowanych przez UE oraz obserwowane tendencje, je...

Kontakt