Aktualności

Przyszłość Europy: Zgromadzenie plenarne omawia zalecenia paneli obywatelskich

Zgromadzenie podsumuje 90 zaleceń przedstawionych przez panele poświęcone „demokracji europejskiej / wartościom i prawom, praworządności, bezpieczeństwu” i „zmianie klimatu, środowisku / zdrowiu”, a t...

Szkolnictwo wyższe: przygotowanie uniwersytetów UE gotowe na przyszłość poprzez ściślejszą współpracę transnarodową

Współczesne społeczeństwo europejskie potrzebuje zaangażowania uniwersytetów i innych instytucji szkolnictwa wyższego bardziej niż kiedykolwiek. Europa stoi w obliczu poważnych wyzwań takich jak zmian...

Nowy Europejski Bauhaus: rozpoczęcie przyjmowania zgłoszeń do tegorocznej edycji konkursu

Od dziś można przesyłać zgłoszenia do konkursu Nowy Europejski Bauhaus 2022. Po sukcesie zeszłorocznej edycji konkursu, na który wpłynęło ponad 2 tys. zgłoszeń, rozdanie nagród za 2022 r. uhonoruje no...

Kreatywna Europa: większy budżet w 2022 r. na wsparcie sektora kultury i sektora kreatywnego

Komisja przyjęła dziś program prac na 2022 r. Kreatywna Europa. Wkrótce zostaną ogłoszone zaproszenia do składania wniosków. Dzięki budżetowi w wysokości ok. 385 mln euro, czyli o prawie 100 mln euro ...

Komisja intensyfikuje działania na rzecz wysokiej jakości wolontariatu młodzieży sprzyjającego włączeniu społecznemu

Komisja opublikowała dziś pierwszą konkretną inicjatywę w ramach Europejskiego Roku Młodzieży 2022 – wniosek dotyczący zalecenia Rady w sprawie wolontariatu młodzieży. Wniosek ten ma na celu ułatwieni...

Komisja intensyfikuje działania na rzecz wysokiej jakości wolontariatu młodzieży sprzyjającego włączeniu społecznemu

Komisja opublikowała dziś pierwszą konkretną inicjatywę w ramach Europejskiego Roku Młodzieży 2022 – wniosek dotyczący zalecenia Rady w sprawie wolontariatu młodzieży. Wniosek ten ma na celu ułatwieni...

Kontakt