Aktualności

Komisja przedstawia pierwszą analizę wniosków z Konferencji w sprawie przyszłości Europy

Komisja Europejska przyjęła dziś komunikat, w którym określiła swoje plany w związku z wynikami Konferencji w sprawie przyszłości Europy. Po roku obrad konferencja zakończyła się 9 maja 2022 r. Podcza...

Komisja wszczyna postępowanie przeciwko Wielkiej Brytanii w sprawie uchybienia zobowiązaniom w związku z naruszeniem prawa

Komisja Europejska wszczęła dziś postępowanie przeciwko Wielkiej Brytanii w sprawie uchybienia zobowiązaniom w związku z nieprzestrzeganiem istotnych części protokołu w sprawie Irlandii / Irlandii Pół...

Dezinformacja: Komisja z zadowoleniem przyjmuje nowy, udoskonalony i bardziej kompleksowy kodeks postępowania w zakresie zwalczania dezinformacji

Komisja z zadowoleniem przyjmuje publikację w dniu dzisiejszym udoskonalonego kodeksu postępowania w zakresie zwalczania dezinformacji. 34 sygnatariuszy, w tym platformy, firmy technologiczne i organi...

Eurobarometr: Obronność i autonomia energetyczna to dla Europejczyków najważniejsze priorytety w 2022 r.

Opublikowane dziś badanie Eurobarometr pokazuje, że obywatele europejscy zdecydowanie popierają wspólną politykę bezpieczeństwa i obrony oraz oczekują, że UE stopniowo uniezależni się od rosyjskich źr...

Ukraina: UE zapowiada dodatkową pomoc humanitarną o wartości 205 mln euro podczas wizyty komisarza Lenarčiča w Ukrainie

Komisarz do spraw zarządzania kryzysowego Janez Lenarčič przyjechał dziś do Ukrainy, aby spotkać się z organizacjami humanitarnymi i wysokiej rangi urzędnikami państwowymi, oferując pomoc w koordynowa...

Przedłużenie terminu wysyłania prac do konkursu plastycznego dla dzieci i młodzieży w wieku 11 - 10 lat z województwa dolnośląskiego

Uwaga! Mamy dobre wieści! Przedłużamy datę wysyłania prac w konkursie plastycznym dla dzieci i młodzież w wieku 11 - 19 lat z województwa dolnośląskiego (z wyłączeniem m. Wrocławia) "EUropa moj...

Kontakt